VN  |   EN
Hàng mới
KING KAMFA 61
Code : K 61
Price : 2,500,000 đ
Hàng mới
GOLDEN BASE
Code : K 60
Price : 1,500,000 đ
Hàng mới
KING KAMFA SUPER VIP 59
Code : K 59
Price : Call
Hàng mới
king kamfa 58
Code : k 58
Price : 3,500,000 đ
Hàng mới
KING KAMFA 57
Code : K 57
Price : 1,500,000 đ
Hàng mới
KING KAMFA VIP 56
Code : K 56
Price : 8,000,000 đ
Hàng mới
KING KAMFA 55
Code : K 55
Price : 600,000 đ
Hàng mới
King Kamfa Super VIP
Code : K 54
Price : Call
Hàng mới
Kamfa khỉ
Code : K 53
Price : 1,200,000 đ
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - RED KAMFA K 52
Code : K52
Price : Call
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAFMA - K 51
Code : K 51
Price : Call
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAMFA - K 50
Code : K 50
Price : 1,800,000 đ