VN  |   EN
Hàng mới
KING KAMFA 61
Mã số : K 61
Giá : 2,500,000 đ
Hàng mới
GOLDEN BASE
Mã số : K 60
Giá : 1,500,000 đ
Hàng mới
KING KAMFA SUPER VIP 59
Mã số : K 59
Giá : Call
Hàng mới
king kamfa 58
Mã số : k 58
Giá : 3,500,000 đ
Hàng mới
KING KAMFA 57
Mã số : K 57
Giá : 1,500,000 đ
Hàng mới
KING KAMFA VIP 56
Mã số : K 56
Giá : 8,000,000 đ
Hàng mới
King Kamfa Super VIP
Mã số : K 54
Giá : Call
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - RED KAMFA K 52
Mã số : K52
Giá : Call
ĐÃ BÁN
CÁ LA HÁN - KING KAFMA - K 51
Mã số : K 51
Giá : Call